فرم-استخدام 2021-05-21T21:02:45+03:30

شما با ثبت نام در بخش زیر می توانید در گروه صنعتی جهش عضو شوید. پس از بررسی اطلاعات شما توسط کارشناسان ما با شما تماس خواهد گرفته شد و در صورت تمایل، پروژه هایی با توجه به توانمندی هایتان جهت اجرا به شما ارجاع داده خواهد شد. بدیهی است در صورت انجام موفق پروژه توسط شما دستمزد انجام پروژه به حساب شما واریز خواهد شد و پروژه های جدیدی نیز جهت اجرا به شما معرفی خواهد گردید

  موقعیت شغلی  شما میتوانید در سه ردیف توانمندی های خود را جهت انجام پروژه درج نمایید


  اطلاعات فردی


  جنسیت
  آقاخانم


  سوابق تحصیلی